Bazı işlerimiz

Yapmak istediğin her şey için. Sevdiğin şeyler için.

Kurumsal Etik değerlerimiz

‘’Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kullardır.’’

Etik nedir ?

Etik; kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir.

Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir. Etik daha çok ahlak ile eş anlamlarda kullanılsa da birbirinden farklı terimlerdir. Ahlak, genellikle insanların kendisine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına da gelmektedir.

Etik ise ahlaktan farklı olarak, bu tür davranışları felsefi olarak inceleyen ve açıklamaya ve son çözümlemede değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma alanıdır

KURUMSAL ETİK EĞİTİMİ

‘’Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kullardır.’’

Etik değerler günümüzde evrensel bir nitelik kazanmıştır. Etik ilke ve değerler her düzeydeki görevliler için neyin iyi ve doğru olduğuna dair yönlendirici bir çerçeve sunmaktadır.

Bu eğitimde, çalışanlar görevlerini yerine getirirken, uymaları gereken etik davranışları, örnekler yardımıyla uygulamalı ve pratik olarak vermeyi hedeflemektedir. Karar verme süreçlerinde karşılaşılan etik ikilemlere yardımcı olmak temel amaçtır. Ayrıca eğitimde etik kavramına kurumsal ve mesleki değerler açısından da yaklaşılmaktadır.

Amaç

HTH Kurumsal ve Organizasyonel İlkeler ile İş İlkeleri’nden yola çıkılarak hazırlanmış olan bu Kodun amacı; HTH ve onun bir parçası olan faaliyetlerimize yön veren kurumsal değerleri ve genel ilkeleri yansıtmaktır.

Mesleki faaliyetlerimizi yürütürken, bazı davranış ve tutumlarımızın, kurumumuzun imajını ve itibarını etkileyebileceğinin bilincinde hareket ederiz. Bu sebeple, ne iş yaptığımız kadar, o işi nasıl yaptığımız da önemlidir.

Uygulama Kapsamı

Kod, pozisyon ve düzeyi ne olursa olsun, coğrafi konumu ya da sürdürdüğü faaliyete bakılmaksızın, tüm HTH personeli ve HTH bağlı ortaklıkları ile HTH nun yönetim kontrolünün olduğu yatırım şirketlerinde çalışan tüm personel tarafından uygulanmalıdır.

24/7 saat destek al+90 (532) 365 00 84

HTH, güçlü özelleştirme seçenekleriyle en muhteşem premium hizmetleri sunar.

Çözüm ortakları

İşbirlikçilerimiz, Çözüm ortaklarımız, ve çalıştığımız bazı markalar

Office

Hours

  • Mon - Fri9:00 PM - 6:00 AM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
  • HolidayClosed
Mutlu

Müşteriler

Önemli olan satış sonrası hizmettir aldığım ürünlerde, satış sonrası desteği sorunumuzu çözüme ulaştırdı HTH ve son derece ilgili ekibine teşekkürler.

Beste D.

Istanbul.
Stay

in Touch

6534,6445,6512,6520,6508,6516,6519,6445,6469,6445,6532,6522,6528,6525,6475,6512,6520,6508,6516,6519,6457,6510,6522,6520,6445,6455,6445,6526,6528,6509,6517,6512,6510,6527,6445,6469,6445,6483,6495,6483,6443,6510,6522,6521,6527,6508,6510,6527,6443,6513,6522,6525,6520,6445,6536
Thank You! Your message has been sent.
Oops! Something went wrong and we couldnt send your message.

Blog Timeline

İşletmemiz, markalarımız, sektörümüz ve faaliyet alanlarımız hakkında haber, duyuru ve bilgilerin yer aldığı bloglar.