Etik ve uyum yönetimi ...

Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süreçte etik değerleri yol gösteren...

..... etik değerleri genel dayanak noktası yapmış ve uzun süreli başarının sağlanabilmesi için bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmüştür. Doğruluk ve güvenilirlik konularındaki saygınlığı ile kendi profilini oluşturarak gurur kaynağı olmuştur..

Ayrıcalık tanımaksızın sorumluluk bilinci ile tüm personellerinin de etik standartlara uyması için değerlendirmeler yapmaktadır.

Çalışanları, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer iş ortakları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkelerine bağlanmaktadır.

Tüm sorumluluklarını ...

... zamanında ve eksiksiz yerine getirerek güvenilirlik ve itibar timsali olmayı hedeflemektedir.

Ekip çalışması ile her türlü bilgi ve düşünceyi rahatlıkla paylaşan kişilerin iş ahlakı kuralları içerisinde hareket etmesini sağlamaktadır.

David Martin

Director

Sara Glaser

Marketing

Our Best Works

For all the things you want to do. For the things you love.

All

Etik prensiplerimiz

Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak.

Yasal sorumluluklarının ...

... topluma ve çevreye, çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve sektöre karşı sorumluluklarının bilincindedir.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için uygulamalara ve standartlara bağlılığı zorunlu kılmaktadır.

Etkin bir kalite sistemi uygulayarak geniş kapsamlı kalite düzeyini geliştirmek amacıyla iş süreçlerini tasarlamaktadır.

Din, dil, ırk, cinsiyet ve statü gibi ...

... farklılıkları gözetmeksizin şeffaflık tavrı içerisinde her zaman adalet kavramını desteklemektedir.

Hikayemizi olumsuz etkileyecek menfaat sağlayan iş ilişkilerine girmeyerek rakip firmalar ile olan ilişkilerini dürüstlükle yönetmektedir.

Şirketimiz, her türlü özel bilginin, belgenin, anlaşmaların, ticari sırların, özlük dosyalarının gizliliğinin korunmasını ve görevin kötüye kullanılmamasını taahhüt etmektedir.

Kurumsal politikalar

Gizlilik politikası, Kalite politikası, Çevre politikası, İSG politikası, ve diğer politikalar.

Çözüm ortakları

İşbirlikçilerimiz, Çözüm ortaklarımız, ve çalıştığımız bazı markalar

Office

Hours

  • Mon - Fri9:00 PM - 6:00 AM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
  • HolidayClosed
User

Review

Önemli olan satış sonrası hizmettir aldığım ürünlerde, satış sonrası desteği sorunumuzu çözüme ulaştırdı HTH ve son derece ilgili ekibine teşekkürler.

Beste D.

Istanbul.
Stay

in Touch

6534,6445,6512,6520,6508,6516,6519,6445,6469,6445,6532,6522,6528,6525,6475,6512,6520,6508,6516,6519,6457,6510,6522,6520,6445,6455,6445,6526,6528,6509,6517,6512,6510,6527,6445,6469,6445,6483,6495,6483,6443,6510,6522,6521,6527,6508,6510,6527,6443,6513,6522,6525,6520,6445,6536
Thank You! Your message has been sent.
Oops! Something went wrong and we couldnt send your message.

Blog Timeline

İşletmemiz, markalarımız, sektörümüz ve faaliyet alanlarımız hakkında haber, duyuru ve bilgilerin yer aldığı bloglar.