HTH Business Continuity Management

ISO 22301 BCM

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi

Yolculuğumuzun Neresindesiniz ?

İş sürekliliğine yönelik uluslararası standartlarla işinizin karşılaşacağı tehditleri anlayıp, öncelik sırasına göre yerleştirin. ISO 22301 işinizin sürekliliğini bozabilecek gelişmelere karşı korumak, bu gelişmelerin ihtimallerini en aza indirmek ve şirketinizin böylesi gelişmelerden sonra eski haline hemen dönmesini sağlamak için gerekli bir yönetim sisteminin ihtiyaçlarını belirler.

İster ISO 22301'de yeni olun, ister tecrübenizi ileriye götürmek isteyin, doğru eğitimlere ve kaynaklara sahibiz. İş Sürekliliği Yönetimi sisteminizi hızla başlatmak için şirketinize göre tasarlanmış hizmetler sunabiliriz.ISO 22301 hizmetimiz başlangıç noktanıza bakmaksızın, gitmek istediğiniz yere varmak için önünüze çıkabilecek güçlükleri kaldırmaya göre tasarlanabilir.

Dünün yöntemlerini bugünün dünyasında kullanmakta ısrar eden kişi, yarının işinde olmayacaktır.
— John C. Maxwell —

Our Creative team

İlyada

Senior Social media

Benan

Creative Director

Sezen

General Manager

Yaprak

Production manager

Ayşegül

Jr. Art Director

Shika

Senior Art director

Ayumi

Photographer

Hamidoviç

Intern & Staff

Catherine

Sr. Full Stack Developer

Ebru

Office Asist

İsmail

Boss

Büşra

Customer Relation

Yeşim

Jr. Front end Developer

Kerem

Sr. Backend Developer

Derya

Staff Member

Zeus

C.E.O.

Sürdürülebilirliğin, değerli bir modülü olan, 22301 Yolculuğumuzun Neresindesiniz ?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi

Giriş, Uygulama, Belgelendirme, Sürdürülebilirlik

Sustainability

İş sürekliliğine yönelik uluslararası standartlarla işinizin karşılaşacağı tehditleri anlayıp, öncelik sırasına göre yerleştirin. ISO 22301 işinizin sürekliliğini bozabilecek gelişmelere karşı korumak, bu gelişmelerin ihtimallerini en aza indirmek ve şirketinizin böylesi gelişmelerden sonra eski haline hemen dönmesini sağlamak için gerekli bir yönetim sisteminin ihtiyaçlarını belirler.

Corporate

İster ISO 22301'de yeni olun, ister tecrübenizi ileriye götürmek isteyin, doğru eğitimlere ve kaynaklara sahibiz. İş Sürekliliği Yönetimi sisteminizi hızla başlatmak için şirketinize göre tasarlanmış hizmetler sunabiliriz.ISO 22301 hizmetimiz başlangıç noktanıza bakmaksızın, gitmek istediğiniz yere varmak için önünüze çıkabilecek güçlükleri kaldırmaya göre tasarlanabilir.

Kuruluşumuz için önemi ve faydaları

Kazalar ve aksaklıklar asla benim başıma gelmez demeyin ve bir ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile (İSYS) bunlara hazırlıklı olun. İşinizin sorunsuz gidişini tehdit edecek riskleri yönetmek ve bir aksama halinde ayakta kalmasını sağlamak için standardı kurumunuza nasıl uyarlayabileceğinizi keşfedin.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Nedir?

ISO 22301 uluslararası iş sürekliliği standardı olup bir İngiliz standardı olan BS 25999 ve diğer bölgesel standartların başarısını temel alır. Kurumları muhtemel aksamalardan korumak üzere geliştirilmiştir. Bu aksamalar aşırı olumsuz hava koşullarını, yangın, su baskını, doğal afet, hırsızlık, BT kesintisi, personel hastalığı veya terör saldırısını içerir. ISO 22301 yönetim sistemi işinizle ilgili tehditleri ve etkileyebilecekleri kritik işlevleri belirlemenize yardım eder. Ve işinizin durma noktasına gelmemesini sağlayacak planları önceden geliştirmenizi sağlar

BSI gerekliliklerini anlamak için zaman yatırımı yaparız. Standartlarına uyumlu iş sürekliliği yönetim sistemini kurarak kendi kurumunuza uygularız. İşimiz için gerekli işlevleri belirleyip koruruz, şirketimize gelecek riskleri en aza indirgeriz ve uzun vadeli başarıyı teminat altına alırız.

  • İhtiyacın büyüklüğüne ve ne yaptığınıza bakmaksızın, iş süreklilik yönetimini karışıklıktan arındırır bir modele oturtmak için iş sürekliliği uygulamaktayız.
  • Şirketinizin karşılaştığı tehditler kurumumuza özgüdür. İş sürekliliğini faaliyetimizin temeline yerleştiren özel paketler geliştirmemizin nedeni de budur.
  • ISO 22301 paketi sadece şirketimizin gerek duyduğu ürün ve hizmetleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.
  • İSYS'ni mevcut işletme sistemi entegrasyonuna yardım edecek araçlarla donatmış durumdayız. İş sürekliliği yönetimine hakim durumdayız.
Güvenli ve başarılı belgelendirme sürecimiz

ISO 22301 ile belgelenerek şirketimiz için yeni fırsatlar yaratmaktayız ve tedarik zinciri gerekliliklerini yerine getirmekteyiz. Kurumsal beklentilerimizi karşılamakta ve iş sürekliliğinde en iyi uygulamayı faaliyetlerimizin en önüne yerleştirdiğimizi bildirmekteyiz. Şirketimizin önemli bir kaza veya felaketten sağlam çıkması için gerekli donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

ISO 22301 sistemi Sürdürülebilir kılıyoruz.
  1. Boşluk Analizi Bu, mevcut iş sürekliliği yönetim sistemine daha yakından bakıp, ISO 22301 gereklilikleriyle karşılaştırdığımız, bir denetimdir. Resmi değerlendirmeye başlamadan önce daha fazla gayret gerektiren alanları belirleyerek zamandan tasarrufu sağlarız
  2. Belgelendirme Denetimi Bu çalışmayı iki aşamada gerçekleştirmekteyiz. Önce mevcut iş sürekliliği yönetimini bir ISO 22301 kontrol listesi bağlamında gözden geçirmekteyiz. Farklar bulursak bunları kapatmamıza imkan sağlayan standardize edilmiş yönetim politikalarımızdan faydalanmaktayız. Bütün gereklilikleri karşılamamız halinde, resmi belgelendirme hazırlık denetimini tamamlamaktayız.
  3. Belgelendirme ve Sonrası Resmi değerlendirmeden geçtiğimizde, Geçerli bir ISO 22301 sertifikasını almaya hak hakazandık ve aldık. Süreç içerisinde düzenli olarak, sistemimizin sadece uyumluluğunu gözden geçirmekle kalmayıp sürekli gelişmesini de sağlamaktayız.