Kalite Kontrol Sistemi

Kalite Yönetimi

Kalite basittir, karmaşık olan insanlardır.

— Forsha —

Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak adına etkinliklerini sürekli geliştirip organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; nitelikli, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyip sistemini sürekli gözden geçirir. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal ve uluslararası şartlarla üretim sektörüne ait kurallara göre hareket eder.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile Kalite politikasını gerçekleştirdiği üretimin her aşamasında uluslararası standartlara uygun ve ticari etiği dikkate alarak, çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini ve tüm iş partnerlerini aynı gayede buluşturmak hedefiyle belirler. Bu amaca uygun olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygular.

Dünyada yalnızca iki kalite vardır; verim ve verimsizlik.

Dünyada yalnızca iki tip insan vardır; verimliler ve verimsizler.

— G. Bernard Shaw —

Sıfır hata

Kurumumuz, donanımlı Ar-Ge alt yapısı ile en gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak uluslararası standartlarda kaliteli hizmet için “sıfır hata” odaklı çalışır.

HTH

Takım çalışması

Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı kaliteyi benimsemiş; çözüm üreten, işini sahiplenen, kazandığı tecrübeleri paylaşan, takım çalışmasını bilen ve kendisini sürekli geliştiren çalışanlarıyla hizmet verir.

HTH

Müşteri beklentileri

Kurumumuz, müşterilerinin taleplerini dikkate alarak; onların günümüzdeki ve gelecekteki beklentilerini, ihtiyaçlarını doğru algılayıp değerlendirir, hizmetin zamanında terminlenmesine özen gösterir.

HTH

Sürdürülebilir kalite

Ürettiğimiz ürünün bilinilirliğini sürdürmek, doğruluğunu göstermek, kurum ve kuruluşları bilinçlendirmek, sürdürülebilir kalite anlayışı doğrultusunda yönlendirmeyi sürekli geliştirmek önemli politikalarımız arasındadır.

HTH

Blog Timeline

İşletmemiz, markalarımız, sektörümüz ve faaliyet alanlarımız hakkında haber, duyuru ve bilgilerin yer aldığı bloglar.