Corporate culture of our HTH

Corporate Culture

Kurumsal Kültür “Sürdürülebilir değer yaratmak” için ...

... çalışan bizleri bir araya getiren, kendimizi adadığımız amacımızdır.

Kurumsal kültürümüz ve amacımız, vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz çeşitliliklerden oluşan iş gücümüzü birleştirir ve net bir kültürel çerçeve oluşturup, yol göstermektedir.

Global olarak bağlayıcılığı olan davranış kuralları bir dizi tüzük ile belirtilmiştir. Bunlar bünyesinde iş yaptığımız tüm iş alanlarında ve kültürlerde çalışanlarımızı, davranış ve eylemlerinde yönlendirir.

Bizi birleştiren şey

Farklı iş birimlerine ve görevlere ait bizleri birleştirenin ne olduğunu görmek için bizi izleyin.

Hedefimiz

Müşterilerimiz, tüketicilerimiz takımlarımız, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve aynı zamanda bünyesinde iş yaptığımız toplum ve topluluklar için değer yaratmak istiyoruz..

Vizyonumuz

Sürdürülebilir değer yaratmak.
Yeniliklerimiz, markalarımız ve teknolojilerimizle lider olmak.

Alanımızda ki teknolojilerimizde global olarak lideriz. Eşsiz yelpazede teknolojiler sunarak, tüm piyasa ve endüstrilerde hizmet vermekteyiz.

Misyonumuz

Dünya genelindeki müşteri ve tüketicilerimize ortak değerler etrafında birleşen tutkulu ekibimizle ilgili tüm pazar ve kategorilerde en güvenilir iş ortağı olarak hizmet sunmak..

Tüketici iş birimlerimizde de dünya çapında pek çok piyasada ve kategoride lider konumlardayız.

Değerlerimiz

Çalışmalarımızda, karar ve davranışlarımızda bize rehberlik etmektedir. Her gün değişken bir ortamda kararlar almak zorundayız. Aynı zamanda, oldukça çeşitlilik içeren bir işgücüne sahibiz: Farklı kültürel geçmişlere farklı deneyimlere sahibiz, çok çeşitli piyasa ve endüstrilerle çalışıyoruz. Bu sebeple Kurmumuzda herkes tarafından paylaşılan, anlaşılan ve deneyimlenen net değerler, gelecekteki başarımız için oldukça önem taşımaktadır.

Müşterilerimiz, tüketicilerimiz takımlarımız, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve aynı zamanda bünyesinde iş yaptığımız toplum ve topluluklar için ...
— değer yaratmak istiyoruz —

Our Creative team

İlyada

Senior Social media

Benan

Creative Director

Sezen

General Manager

Yaprak

Production manager

Ayşegül

Jr. Art Director

Shika

Senior Art director

Ayumi

Photographer

Hamidoviç

Intern & Staff

Catherine

Sr. Full Stack Developer

Ebru

Office Asist

İsmail

Boss

Büşra

Customer Relation

Yeşim

Jr. Front end Developer

Kerem

Sr. Backend Developer

Derya

Staff Member

Zeus

C.E.O.

Çalışanlarımız tutkulu, gururlu ve hevesli çalışmalarıyla bunu gerçekleştirecektir.

Liderlik

İş sürekliliğine yönelik uluslararası standartlarla işinizin karşılaşacağı tehditleri anlayıp, öncelik sırasına göre yerleştirin. ISO 22301 işinizin sürekliliğini bozabilecek gelişmelere karşı korumak, bu gelişmelerin ihtimallerini en aza indirmek ve şirketinizin böylesi gelişmelerden sonra eski haline hemen dönmesini sağlamak için gerekli bir yönetim sisteminin ihtiyaçlarını belirler.

Öncelikle, değer yaratmak için liderlik şarttır. İstikrarsız piyasalar ve değişen müşteri ve tüketici talepleri bakımından çeviklik ve duyarlılıkla ve aynı zamanda inovasyon, kalite, hizmet ve sürdürülebilirlikle “lider” olmak gerekir.

Müşterilerimizi ve tüketicilerimizi yaptığımız her işin odak noktasına koyarız.

En iyi değer ve en yüksek kalitenin yanı sıra sürdürülebilir değer yaratan rakipsiz yenilikler, markalar ve teknolojiler sunarak müşteri ve tüketicilerimizin beklentilerini öngörür, karşılar ve aşarız.

Müşterilerimizi ve tüketicilerimizi her şeyin üstünde tutarız ve yaptığımız her işin merkezine koyarız. Bu yaklaşım, şirketimizin uzun vadeli başarısı için büyük önem taşır. En iyi ürünlerin ve rakipsiz yeniliklerin yanı sıra en yüksek kalite ve üstün hizmet sunmak için müşterilerimizi ve tüketicilerimizi rakiplerimizden daha iyi anlamamız gerekir. Bu konuda başarılı olursak, ilgili tüm pazar ve kategorilerde dünya genelinde lider konumlar ile , kârlı büyüme sağlayabiliriz

Çalışanlarımıza değer verir, onlara zorlayıcı hedefler sunar ve onları ödüllendiririz.

Güçlü değerler etrafında birleşen global bir ekibiz. Birbirimize saygı gösterir, yeteneklerimizi geliştirir ve ilgili tüm alanlarda çeşitliliği teşvik ederiz. Kişisel sorumluluk alırız, daima bütünlük içinde davranırız ve davranışlarımızla örnek gösteriliriz.

İşletmemiz de her çalışan fark yaratabilir. Çalışanlarımız arasında ilgili tüm alanlarda çeşitliliği teşvik ederiz. Sahip olduğumuz rekabet avantajının temelinde çalışanlarımızın deneyim, bilgi birikimi ve yaratıcılıkları yatar. Üstün performans ve sürdürülebilir değer yaratmak için tüm çalışanlarımıza değer verir, onlara zorlayıcı hedefler sunar ve onları ödüllendiririz. Her çalışanımız davranışlarıyla örnek olur, bireysel gelişimi için kişisel sorumluluk almaktan kaçınmaz, bütünlük içinde davranır ve yüksek standartlarda performans gösterir.

Mükemmel ve sürdürülebilir mali performans için çalışırız.

Şirketimiz sürdürülebilir değer yaratmaya, mükemmel mali sonuçlar elde etmeye ve hissedarlarımız için rekabetçi getiri sağlamaya odaklanan, performansa dayalı bir şirkettir.

Mali hedeflerimize ulaşmak ve şirketimizin uzun vadeli olarak başarılı olmasını sağlamak için stratejik hedeflerimizi uyguluyoruz.

Mükemmel mali performans göstermek ve sürdürülebilir değer yaratmak, gelecekte daha esnek davranmamıza ve sağlıklı ve kârlı büyüme elde etmemize olanak tanır. Bu durum, yalnızca hissedarlarımızın değil çalışanlarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz toplumların da yararına olacaktır.

Geleceğimizi, sahip olduğumuz aile şirketigeleneğine dayanan, güçlü girişimci ruhla inşa ederiz.

Sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlayan güçlü bir aile şirketi geleneğine sahibiz. Değerlerimizin rehberliğinde şirketimiz için belirlediğimiz uzun vadeli vizyona doğru yol alıyoruz. Güçlü mali tabanımızla birlikte bu gelenek, başarı dolu geleceğimizi üzerinde inşa ettiğimiz temeli oluşturur.

Henkel ailesi, Henkel 1876 yılında kurulduğundan bu yana şirkete büyük bir bağlılık sergilemiş ve uzun vadeli bir perspektif çerçevesinde faaliyet göstermemize olanak tanımıştır. Ortak değerlerimiz ve sahip olduğumuz karşılıklı güven duygusu sayesinde hep birlikte tek bir ortak hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz: gelecek nesiller için sürdürülebilir değer yaratmak.

Kendimizi sürdürülebilirlikte liderliğe adadık.

Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımızla birlikte yaptığımız her işle sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlarız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm toplumlarda çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin güvenliği ve sağlığının yanı sıra doğanın ve yaşam kalitesinin korunması konusunda gereken sorumluluğu üstleniriz.

Henkel olarak insanlar, gezegenimiz ve kârlılık arasında bir denge oluşturmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem daima başarılı performans elde etmemizi sağlayan başlıca itici güçlerden biri olmuştur. Sürdürülebilirliğin tüm bileşenlerine yönelik sahip olduğumuz uzun vadeli, girişimci yaklaşımla mevcut standartları yerine getirmenin yanı sıra yeni standartlara şekil vermeyi amaçlıyoruz. Geleceğimizi, sahip olduğumuz aile şirketigeleneğine dayanan, güçlü girişimci ruhla inşa ederiz. Sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlayan güçlü bir aile şirketi geleneğine sahibiz. Değerlerimizin rehberliğinde şirketimiz için belirlediğimiz uzun vadeli vizyona doğru yol alıyoruz. Güçlü mali tabanımızla birlikte bu gelenek, başarı dolu geleceğimizi üzerinde inşa ettiğimiz temeli oluşturur. Henkel ailesi, Henkel 1876 yılında kurulduğundan bu yana şirkete büyük bir bağlılık sergilemiş ve uzun vadeli bir perspektif çerçevesinde faaliyet göstermemize olanak tanımıştır. Ortak değerlerimiz ve sahip olduğumuz karşılıklı güven duygusu sayesinde hep birlikte tek bir ortak hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz: gelecek nesiller için sürdürülebilir değer yaratmak.